สินค้าและผลิตภัณฑ์

     
         เรา ให้บริการในด้านการพ่นสีเคลือบลาย การพิมพ์ลาย การชุบโครเมี่ยม กระบวนการฉีดพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องสำอาง และอื่นๆ นอกจากนั้น ยังมีเทคโนโลยีการ
    ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการออกแบบสินค้าใหม่ ๆ ของลูกค้าด้วย     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สินค้า

 
         
 
 
   
   
   
   
   
   
           
เทคโนโลยีการเคลือบลาย
 
เทคโนโลยีการชุปโครเมี่ยม
 

เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก

 
ออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ