เทคโนโลยีของเรา
     
   
   
   
   
     
     
     
 
  เทคโนโลยีการพิมพ์ด้วยน้ำ    
       
       
 
       
  ขั้ันที่ 1 การพัฒนาฟีลม์
เราสามารถออกแบบและพัฒนางานของลูกค้าได้น้อยกว่าสี่สัปดาห์ ด้วยรูปแบบพิเศษและไม่เหมือนใคร สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นงานชิ้นเอกที่ไม่มีใครเปรียบได้
ขั้นที่ 2 การพิมพ์
วัตถุที่จะพิมพ์จะได้รับการเคลือบด้วยฟีลมสีที่เหมาะสมในฐานที่เหมาะสม
 
 
       
 
 
 
  ขั้นที่ 3 กระบวนการจุ่มน้ำ
การพิมพ์  ฟิล์มจะวางอยู่บนพื้นผิวของอ่างน้ำในรูปแบบการลอยตัว วัตถุจะแช่อยู่ในรางน้ำจากนั้นจึงนำออก
ขั้ันที่ 4 เคลือบผิว
หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบ (การควบคุมคุณภาพ) วัตถุจะถูกุเคลือบผิวเพื่อในการปกป้องพื้นผิวที่พิมพ์ จะทำให้ชิ้นงานได้ มาตรฐานสูงสุดทั้งด้านคุณภาพและความคงทน